Absorpční bavlna

  • Chemická absorpční podložka

    Chemická absorpční podložka

    Chemické absorbenty mohou absorbovat různé chemické kapaliny a korozivní kapaliny, účinně a rychle kontrolovat a čistit úniky chemikálií, snižovat škody způsobené únikem chemikálií, zkracovat dobu expozice pracovníků nebezpečným látkám a poskytovat záruku osobní bezpečnosti.

  • Absorbenty oleje

    Absorbenty oleje

    Stručný popis: Absorbenty olejů jsou vyrobeny z lipofilních mikrovláknových netkaných textilií.Materiál je vodoodpudivý a lipofilní a má dobrý účinek při odstraňování ropných skvrn na vodní hladině.V kombinaci se superjemným vláknem vytváří četné otvory a stává se vysoce kvalitním produktem pro ošetření znečištění olejem, který neobsahuje chemické látky, nezpůsobuje sekundární znečištění a dokáže rychle absorbovat ropné znečištění, organická rozpouštědla, uhlovodíky, rostlinné oleje a další kapaliny.Olej ab...