Papír pro čisté prostory

  • Papír pro čisté prostory

    Papír pro čisté prostory

    Papír pro čisté prostory je speciálně upravený papír navržený tak, aby minimalizoval výskyt částic, iontových sloučenin a statické elektřiny v papíru.

    Používá se v čistých prostorách, kde se vyrábějí polovodiče a high-tech elektronická zařízení.